Календарне планування

 
 

Календарне планування
Я і Україна ( громадянська освіта )
( 1 год )
„Я і Україна” 4 клас
Т.М. Байбара, Н.М. Бібік
м.Київ№ уроку Дата Тема уроку № сторінки

Україна - рідний край ( 4 год )

1. Світ моєї України. 3-5
2. Назви наших міст, сіл, річок, озер. 6-8
3. Погляд у майбутнє моєї країни. 8-10
4. Українці. Хто ми? Які ми? 10-12
___________________________________________________________________________________

Людина ( 20 год )

5. Життя - найвища цінність. 13-17
6. Людське " Я ". 17-20
7. Честь власного імені. 20-21
8. Людські чесноти. 21-22
9. Людські чесноти. 22-23
10. Як досягти успіху. 23-24
11. Ким ти хочеш стати? 27-28
12. Історія досягнень людини. Наука і техніка. 28-29
13. Історія досягнень людини. Мистецтво. 29-30
14. Історія досягнень людини. Спорт. 24-27
15. Вихованість відчиняє двері і серця. 30-32
16. Як стати приємним співрозмовником.
__________________________________________________________________________
Я і Україна ( природознавство )
( 1 год )
"Я і Україна" 4 клас
Т.М. Байбара, Н.М. Бібік
м. Київ

_____________________________________________________________________________
№ уроку Дата Тема уроку № сторінки
_____________________________________________________________________________
Земля - наш космічний дім ( 11 год)
_____________________________________________________________________________
1. Сонячна система. Практична робота №1. 76-78
2. Земля - планета сонячної системи. 79-80
Практична робота №2.
3. Як обертається Земля. Практична робота №3. 81-83
4. Як поверхня Землі нагрівається сонячним 83-85
теплом ( предметний урок ).
5. Як орієнтуватися на місцевості ( предметний урок ). 85-88
6. Як зображують місцевість на плані. 88-92
Практична робота №4.
7. Як зображують поверхню Землі на глобусі і 92-95
карті ( предметний урок ).
8. Материки Землі. Практична робота №5. 95-99
9. Океани Землі. Практична робота №6. 99-101
10. Населення Землі. Охорона природи на Землі. 102-105
11. Тематичне опитування.
_____________________________________________________________________________
Наша Батьківщина - Україна ( 10 год )
_____________________________________________________________________________
12. Україна на планеті Земля. Практична робота №7. 106-107
13. Форми земної поверхні України. 107-110
14. Водойми України. Практична робота №8. 110-116
15. Природні зони України. Мішані ліси. 116-123
16. Степи. 123-127
_____________________________________________________________________________

Предметних уроків - 3
Практичних робіт - 8
Трудове навчання
( 1 год )
Альбом - посібник
"Трудове навчання" 4 клас
С.К. Трач

_____________________________________________________________________________
№ уроку Дата Тема уроку
_____________________________________________________________________________
Технічна праця ( 8 год )
_____________________________________________________________________________
1. І.Т.Б. Елементи графічної грамоти. Поняття про масштаб.
Збільшення або зменшення малюнка.
2. І.Т.Б. Виготовлення рухомої іграшки з картону.
3. І.Т.Б. Виготовлення наочного посібника "Класи і розряди".
4. І.Т.Б. Виготовлення наочного посібника "Мовний годинник".
5. І.Т.Б. Виготовлення гри "Знайди свою казку".
6. І.Т.Б. Виготовлення гри "Телевізор".
7. І.Т.Б. Палітурні роботи. Дрібний ремонт книжки.
8. І.Т.Б. Виготовлення записника.
_____________________________________________________________________________
Художня праця ( 8 год )
_____________________________________________________________________________
9. І.Т.Б. Художня обробка фольги.
10. І.Т.Б. Конструювання виробів з дроту. Веселий чоловічок.
11. І.Т.Б. Виготовлення декоративних квітів з дроту.
12. І.Т.Б. Виготовлення метеликів з дроту.
13. І.Т.Б. Аплікація з використанням пенопласту "Сніговик".
14. І.Т.Б. Виготовлення ялинкової іграшки "Казковий птах".
15. І.Т.Б. Виготовлення ялинкових прикрас "Сніжинки-балеринки".
16. І.Т.Б. Виготовлення різдвяного дзвіночка.
_____________________________________________________________________________Образотворче мистецтво
( 1 год )
Альбом-посібник
"Образотворче мистецтво"
4 клас
С.К. Трач
______________________________________________________________________________
№ уроку Дата Тема уроку
______________________________________________________________________________
Художній образ у пейзажі ( 2 год )
______________________________________________________________________________
1. Малювання композиції "Спогади про літо".
2. Малювання композиції "Тихесенько вечір на землю спадає".
______________________________________________________________________________
Золота осінь ( 7 год )
______________________________________________________________________________
3. Аплікація з природних матеріалів.
4. Ліплення за мотивами творчості М. Приймаченко "Чудо-звірі".
5. Аплікація з кольорового паперу "Квіти і метелики".
6. Малювання композиції "Осінь за вікном".
7. Малювання композиції "Осінній натюрморт".
8. Аплікація з кольорового паперу "Квіти у вазі".
9. Малювання композиції "Біліє парус одинокий".
______________________________________________________________________________
Графіка ( 3 год )
______________________________________________________________________________
10. Малювання графічними матеріалами композиції
"Твердими вузлуватими руками вхопився дуб за землю".
11. Навички вільного написання шрифту. Стрічковий шрифт.
12. Виконання ескізу плаката або вітальної листівки із використан-
ням невеличкого тексту.
______________________________________________________________________________
Зима - чарівниця ( 6 год )
______________________________________________________________________________
13. Малювання композиції "Зимова казка".
14. Малювання людини в русі. Композиція "Лижник".
15. Виготовлення ялинкових прикрас.
16. Виготовлення різдвяної маски.
______________________________________________________________________________


Математика
( 4 год )
"Математика" 4 клас
М.В. Богданович
м. Київ

______________________________________________________________________________
№ уроку Дата Тема уроку № завдання
______________________________________________________________________________
Повторення вивченого в 3 класі ( 13 год )
______________________________________________________________________________
1. Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення 1-9
і ділення. Задачі на дві дії.
2. Нумерація трицифрових чисел. Множення і ділення 10-18
з числами 1 і 0. Задачі на знаходження суми двох
добутків.
3. Письмове додавання і віднімання трицифрових чи- 19-26
сел. Знаходження значень буквених виразів. Задачі
на три дії.
4. Письмове множення на одноцифрове число. Задача 27-34
обернена до даної.
5. Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифро- 35-44
ве число. Задачі на зведення до одиниці.
6. Вправи і задачі на знаходження частини числа. Пись- 45-53
мове ділення на одноцифрове число.
7. Знаходження числа за його частиною. Перевірка пись- 54-63
мового ділення множенням.
8. Письмове ділення на одноцифрове число. Прості та 64-71
складені задачі.
9. Письмове множення на двоцифрове число. Вправи 72-80
з нерівностями.
10. Письмове множення на двоцифрове число. Розв"я- 81-88
зування задачі складанням виразу.
11. Письмове ділення на двоцифрове число. 89-98
12. Контрольна робота №1
13. Аналіз к. р. Письмове ділення на двоцифрове число. 99-106
Складені задачі.
______________________________________________________________________________
Нумерація багатоцифрових чисел ( 21 год )
______________________________________________________________________________
14. Утворення і читання чотирицифрових чисел у межах 107-117
2000.
15. Читання і записування чотирицифрових чисел у межах 118-126
2000. Утворення другої тисячі. Лічба тисячами.
16. Утворення і читання чотирицифрових чисел. Розклад 127-135
чисел на розрядні доданки.


17. Читання і записування чисел. Утворення чотирицифро- 136-144
вого числа з розрядних доданків. Вправи і задачі, пов"я-
зані з поняттям частини числа.
18. Утворення числа 10000. Задачі з буквеними даними. 145-155
19. Читання і записування п’ятицифрових чисел у межах 156-166
20000.
20. Утворення числа 20000. Лічба десятками тисяч до 10 167-175
десятків тисяч.
21. Читання і записування п’ятицифрових чисел. Дії над 176-184
круглими числами.
22. Читання, записування та порівняння п’ятицифрових 185-193
чисел.
23. Нумерація шестицифрових чисел. Читання і запису- 194-203
вання чисел у межах 200000.
24. Читання і записування чисел у межах 200000. Лічба 204-212
сотнями тисяч до 10 сотень тисяч.
25. Нумерація, читання та записування шестицифрових 213-220
чисел. Розклад чисел на розрядні доданки.
26. Нумерація шестицифрових чисел. Поняття класу. 221-228
27. Читання і записування шестицифрових чисел. Мно- 229-238
ження і ділення на 10, 100, 1000.
28. Визначення числа десятків і числа десятків тисяч, 239-249
числа сотень і числа сотень тисяч у заданих числах.
29. Десяткова система числення. 250-258
30. Контрольна робота №2.
31. Аналіз к.р. Одиниці вимірювання довжини. Пере- 259-268
творення одиниць вимірювання довжини.
32. Одиниці вимірювання маси. Перетворення одиниць 269-279
вимірювання маси.
33. Записування іменованих чисел та їх перетворення. 280-289
Задачі на дві дії та обернені до них.
34. Одиниці вимірювання часу. Перетворення одиниць 290-300
вимірювання часу.
______________________________________________________________________________
Додавання і віднімання багатоцифрових чисел ( 15 год )
______________________________________________________________________________
35. Дія додавання. Закони додавання. 301-308
36. Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа. 309-316
37. Письмове додавання і віднімання багатоциф. чисел. 317-323
38. Перевірка додавання відніманням. 324-330
39. Обчислення різниці, коли зменшуване містить кілька 331-337
нулів. Розширена задача на знаходження третього до-
данку.
40. Додавання у випадку кількох доданків. 338-346
41. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі з 347-355
буквеними даними.


42. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених 356-363
у мірах довжини і маси.
43. Круглі числа. Задачі з буквеними даними. 364-371
44. Застосування способу округлення при додаванні і від- 372-380
німанні. Задачі на дві дії.
45. Контрольна робота №3.
46. Аналіз к.р. поняття про швидкість. Задачі на знахо- 381-388
ходження швидкості руху.
47. Задачі на знаходження відстані за швидкістю і часом. 389-397

48. Прості і складені задачі на визначення V, t , S. 398-407
49. Геометричні тіла та їх назви. 408-418
______________________________________________________________________________
Множення і ділення на одноцифрове число ( 28 год )
______________________________________________________________________________
50. Дія множення. Закони множення. 419-429
51. Письмове множення багатоцифрових чисел на одно- 430-438
цифрові.
52. Множення у випадку кількох нулів у множнику. 439-446
53. Множення числа, що закінчується нулями. 447-455
54. Множення одноцифр. чисел на багатоцифрові. Задачі 456-464
на спільну роботу.
55. Поняття про площу. Квадратний сантиметр. 465-471
56. Правило обчислення площі прямокутника. 472-481
57. Обчислення площі прямокутника. 482-490
58. Одиниці вимірювання площі. 491-497
59. Обчислення площі прямокутних ділянок. 498-505
60. Знаходження довжини сторони прямокутника за 506-513
площею і відомою стороною.
61. Контрольна робота №4.
62. Аналіз к.р. Застосування палетки для знаходження 514-522
площі непрямокутних фігур.
63. Дія ділення. Властивості частки. 523-533
64. Підсумковий урок за семестр.
______________________________________________________________________________


Контрольних робіт - 4


Список творів,
рекомендованих для вивчення на пам’ять
І семестр


1. П. Чубинський Державний Гімн України, ст.3

2. М. Сингаївський "До школи", ст.6

3. Прислів’я ( 4 шт. ), ст.35-36

4. Скоромовки ( 2 шт. ), ст.36-37

5. В.Сосюра "Як не любити той край . . .", ст.48

6. І. Франко "Дрімають села", ст.51

7. М. Рильський "Зимовий ранок", ст.62-63

8. Прислів’я ( 2 шт. ), мирилки ( 2 шт. ), ст.114

9. Щедрівки, ст.150-151Українська мова (читання)
( 3 год )
"Читанка" І частина
4 клас
О.Я. Савченко
м. Київ
____________________________________________________________________
№ уроку Дата Тема уроку № сторінки
______________________________________________________________________________
Рости книголюбом ( 6 год )
______________________________________________________________________________
1. Книги - міст у світ знань ( вірш напам’ять ). 5-8
2. З чого складається книга? 8-10
3. Позакласне читання. Твій друг - книга
( бібліотечний урок ).
4. Як читають книги? 10-13
5. Читай-місто і зустрічі в ньому. 14-16
6. Весь світ в собі книжка вмістила дбайливо. 16-20
______________________________________________________________________________
Усна народна творчість ( 6 год )
______________________________________________________________________________
7. Мудрість - найкраще багатство. 21-27
8. Позакласне читання. З чистого джерела на-
родної мудрості.
9. Притча вчить . . . Народні притчі. 28-30
10. Слава навіки буде з тобою, вільності отче, 30-32
Богдане-герою.
11. Українські народні пісні. 32-34
12. До джерела народної мудрості (прислів’я, скоро- 34-38
мовки напам’ять).
______________________________________________________________________________
Біблійні легенди ( 4 год )
______________________________________________________________________________
13. Біблія - це Святе Письмо для християн і пам"ят- 39-42
ка культури для всіх людей світу.
14. Позакласне читання. Барви осені.
15. Ставлення людей до добра і зла.
16. Чому людина не знає, доки живе "Чому зміст Біблії 45-46
зберігся і залишається цінним для сучасних людей".
______________________________________________________________________________
Сторінки з книги природи ( 13 год )
______________________________________________________________________________
17. Як не любити той край (вірш напам’ять). 48-51
18. Краса і щедрість осінніх дарунків - у поетичному 52-55
слові і фарбах художника (вірш напам’ять).
19. Яким побачили дощ поет, письменник і художник? 55-58

20. Позакласне читання.
Люби і знай свій рідний край.
21. Краса природи у віршах О. Олеся. 58-60
22. М. Рильський - співець рідної природи (вірш напам.) 60-65
23. Захоплюючий світ пригод у творах М. Трублаїні. 66-69
24. Микола Трублаїні "Пустуни на пароплаві". 69-71
25. Цікаве у світі тварин. 72-74
26. Позакласне читання. Цікавий світ навколо тебе..
27. Незвичайна дружба. 75-78
28. Будь справжнім другом природи! 78-82
29. Друг пізнається в біді. 82-84
______________________________________________________________________________
Літературні казки ( 7 год )
______________________________________________________________________________
30. Іван Франко для дітей. 85-90
31. Мудрим ніхто не вродився, а навчився. 90-96
32. Леся Українка "Біда навчить".
33. Позакласне читання. Літературні казки.
34. Як здійснилось найзаповітніше бажання. 96-99
35. Сміливість - половина перемоги. 99-103
36. Не втрачай свій власний голос. 103-106
______________________________________________________________________________
Світ дитинства ( 12 год )
______________________________________________________________________________
37. Коли тобі сутужно - прийде на поміч дружба. 107-112
38. Ніколи не втрачай віри в свої сили! 112-114
39. Позакласне читання.
Людина починається з добра.
40. Дружити треба вміти! (2 мирилки напам’ять) 114-122
41. Ти сам собі чарівник. 123-127
42. Чи магічне число "сім" ? 128-131
43. Як телевізор позбавив канікул. 131-135
44. Веселе слово. 136-138
45. Позакласне читання.
Як не любити зими сніжно-синьої.
46. Веселе слово Остапа Вишні. 139-142
47. Звідки взялися канікули ? 144-146
48. Новорічна тема у творах різних жанрів. 147-152
( щедрівка напам’ять за вибором ).
______________________________________________________________________________

Позакласного читання - 8
Твори напам’ять - 9
Аудіювання - 1
Діалог - 1
Усний переказ - 1
Перевірка навичок читання - 1

Основи здоров’я
( 1 год )
"Основи здоров'я" 4 клас
Н.М. Бібік, Т.Є. Бойченко
м. Київ
______________________________________________________________________________
№ уроку Дата Тема уроку № сторінки
______________________________________________________________________________
Людина та її здоров’я ( 2 год )
______________________________________________________________________________
1. Ростемо й розвиваємося. 4-5
2. Складові здоров’я. Що впливає на здоров’я. 6-16
______________________________________________________________________________
Фізична складова здоров’я ( 3 год )
______________________________________________________________________________
3. Дбай про здоров’я. Практична робота №1. 17-21
4. Їжа і здоров’я. Практична робота №2. 22-28
5. Загартування і здоров’я. 28-37
______________________________________________________________________________
Соціальна складова здоров’я ( 4 год )
______________________________________________________________________________
6. Здоров’я - найдорожчий скарб. 38-43
7. Стосунки між людьми. 43-45
8. Поведінка учня. 45-49
9. Медична служба України. 50-57
______________________________________________________________________________
Психічна і духовна складові здоров’я ( 7 год )
______________________________________________________________________________
10. Емоції і почуття. 58-59
11. Емоції і почуття. 59-61
12. Характер і здоров’я. 61-63
13. Особа і особистість. Хочу, можу і мушу. 63-66
14. Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на здо- 66-70
ров"я. Навчись казати "Ні !"
15. Цінність і неповторність людського життя. 70-71
16. Пізнай себе. Практична робота №3. 71-77
______________________________________________________________________________

Практичних робіт - 3


Українська мова
( 5 год)
"Рідна мова" І частина
4 клас
М.С. Вашуленко
м. Київ

______________________________________________________________________________
№ уроку Дата Тема уроку № вправ
______________________________________________________________________________
Мова і мовлення ( 5 год )
______________________________________________________________________________
1. Державний Гімн України. Мова - жива скарбниця 1-5
історії народу.
2. Збагачення мови новими словами. 6-8
3. Спорідненість української мови з іншими мовами. 9-12
4. Усне і писемне мовлення. 13-16
5. Культура мовлення і спілкування. 17-22
______________________________________________________________________________
Текст ( 12 год )
______________________________________________________________________________
6. Тема, мета, заголовок тексту. 23-26
7. Розвиток зв’язного мовлення. Мова і мовлення.
Творча робота над текстом.
8. Роль слів у побудові тексту. 27-30
9. Поділ тексту на частини. План. 31-34
10. Текст - розповідь. 35-38
11. Текст - опис. 39-42
12. Текст - міркування. 43-46
13. Будова тексту. 47-50
14. Будова тексту. 51-53
15. Замітка до газети. 54-59
16. Узагальнення знань і вмінь з розділу "Текст".
17. Розвиток зв’язного мовлення. Усне і писемне мов-
лення. Говоримо - чуємо, читаємо - пишемо.
______________________________________________________________________________
Речення ( 11 год )
______________________________________________________________________________
18. Види речень за метою висловлювання та інтонацією. 60-63
19. Основа речення. 64-67
20. Зв’язок слів у реченні. 68-75
21. Однорідні члени речення. 76-78
22. Поєднання однорідних членів речення за допомогою 79-82
сполучників.
23. Залежні слова при однорідних членах речення. 83-8624. Закріплення знань і вмінь про однорідні члени речення. 87-90
25. Контрольна робота №1.
26. Аналіз к.р. Уявлення про складне речення. Побудова 91-95
складного речення.
27. Розвиток зв’язного мовлення. Слово повідомляє,
впливає, допомагає.
28. Узагальнення знань і вмінь з розділу "Речення".
Мовна тема.
______________________________________________________________________________
Частини мови. Іменник ( 25 год )
______________________________________________________________________________
29. Іменник як частина мови. 96-102
30. Іменнки - синоніми, антоніми, багатозначні іменники. 103-107
Пряме і переносне значення іменників.
31. Відмінювання іменників. Початкова форма іменника. 108-113
32. Особливості відмінювання іменників різного роду в 114-118
однині.
33. Розрізнення відмінків іменників жіночого роду. 119-122
34. Розрізнення відмінків іменників жіночого роду. 123-126
35. Іменники ч. р. з основою на приголосний у Р.в. одн. 127-132
36. Заміна приголосних перед закінченням -і в іменниках 133-137
жіночого та чоловічого роду.
37. Розвиток зв’язного мовленя. Культура мовлення.
38. Чергування звуків / і /, / о /, / е / в іменниках жіночого 138-142
та чоловічого роду.
39. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а, -я 143-147
в Р.в. однини.
40. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а, -я 148-152
в О.в. однини.
41. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в О.в 153-159
однини.
42. Правопис закінчень іменників чоловічого роду з осно- 160-164
вою на -р в О.в. однини.
43. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному 165-168
і місцевому відмінках однини.
44. Правопис іменників жіночого роду з нульовим закін- 169-172
ченням у початковій формі в О.в. однини.
45. Тренувальні вправи на закріплення правопису відмін-
кових закінчень іменників в однині.
46. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині. 173-176
47. Розвиток зв’язного мовлення. Текст. Будова тексту.
48. Правопис закінчень іменників у Р.в. множини. 177-180
49. Вживання іменників без прийменників і з прийм-ами. 181-185
50. Контрольна робота №2.
51. Аналіз к.р. Правопис закінчень іменників у М.в. мн. 186-189


52. Закріплення правопису відмінкових закінчень іменни-
ків у множині.
53. Узагальнюючий урок за розділом "Іменник".
Мовна тема.
_____________________________________________________________________________
Прикметник ( 27 год )
______________________________________________________________________________
54. Повторення вивченого про прикметник як частину мо- 190-193
ви. Спостереження за роллю прикметників у мові.
55. Прикметники - синоніми, антоніми. Пряме і переносне 194-198
значення прикметників.
56. Вживання прикметників в художніх творах та науково- 199-201
популярних текстах.
57. Розвиток зв’язного мовлення. Тема і мета в текстах.
Вчимося підбирати слова на задану тему.
58. Складання тексту - опису "Береза в осінньому вбранні". 202-204
59. Доцільне використання прикметників у мовленні. Спос- 205-209
тереження за формами прикметників найвищого ступе-
ня (без терміна).
60. Визначення роду та числа прикметників за іменниками. 210-213
61. Зв"язок прикметників з іменниками в реченні. 214-217
62. Узагальнення знань про змінювання прикметників за
родами і числами.
63. Відмінювання прикметників. Таблиця відмінювання 218-222
прикметників в однині.
64. Контрольна робота №3.
65. Аналіз контрольної роботи.
66. Визначення відмінка прикметників у реченні за імен- 223-225
никами.
67. Розвиток зв’язного мовлення. Види текстів.
68. Вживання прикметників різних форм у мовленні, 226-231
використання їх з описовою метою.
69. Вживання прикметників у текстах різних типів. 232-235
70. Вимова і правопис прикметників на -ськ-, -зьк-, -цьк-. 236-240
71. Вживання знака пом’якшення перед закінченнями 241-244
прикметників чоловічого і середнього роду в Р.в,
Д.в. і М.в. однини.
72. Вживання прикметників для всебічної характеристики 245-248
предметів. Граматичний розбір прикметників у сполу-
ченні з іменниками.
73. Тренувальні вправи на використання прикметників у
мовленні.
74. Контрольна робота №4.
75. Аналіз контрольної роботи.
76. Практичні словотворчі вправи. 249-252
77. Розвиток зв’язного мовлення. Текст-розповідь.
Складання казки за серією малюнків і планом.

78. Форми Д.в. та М.в. прикметників жіночого роду в одн. 253-256
79. Повторення вивченого за розділом "Прикметник".
80. Підсумковий урок за семестр.
______________________________________________________________________________


Розвиток зв’язного мовлення - 8
Контрольних робіт - 4
Мовних тем - 2
Письмовий переказ - 1
Диктантів - 2


Создан 21 ноя 2007  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником